Voorwaarden waardebonnen

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze voorwaarden van toepassing op door HQ Security uitgegeven waardebonnen. Door gebruik te maken van een HQ Security waardebon aanvaard je deze voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door HQ Security uitgegeven waardebonnen (zowel elektronische als gedrukte waardebonnen) die worden verkocht door HQ Security.
 2. Iedere waardebon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere waardebon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de waardebon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele waardebonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan HQ Security te worden verstrekt. HQ Security behoudt zich het recht voor om een waardebon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele waardebon (in geval van elektronische waardebon de e-mail die door HQ Security aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een waardebon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan HQ Security te overleggen.
 3. Om een waardebon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode “waardebon” en vul je de exacte code in.
 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de waardebonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere waardebon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de waardebon niet meer worden gebruikt.
 5. Waardebonnen uitgegeven door HQ Security zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via https://hq-securityshop.nl.
 6. Waardebonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 7. Waardebonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 8. De restwaarde van de waardebon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de waardebon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de waardebon.
 9. Van reeds gebruikte waardebonnen is alle informatie m.b.t. code, restwaarde en vervaldatum ook beschikbaar via het accountoverzicht op de website van HQ Security.
 10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte waardebon(nen), dient het verschil betaalt te worden met één van de overige betaalmethoden: iDeal, creditcard, PayPal, of Maestro.
 11. In geval HQ Security overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer waardebon(nen) tevens betaling door middel van iDeal of creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het waardebonsaldo in je account. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag dat door middel van een iDeal of creditcard is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer waardebonnen zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het waardebonsaldo.
 12. Het is niet toegestaan waardebonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van waardebonnen wordt ontzegd.
 14. Het is niet toegestaan waardebonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 15. Deze waardebonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een waardebon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen waardebonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde waardebonvoorwaarden.
 16. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan waardebonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan waardebonnen inwisselen.
 17. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de waardebonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. HQ Security zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

HQ Security Copyrighted Afbeelding

De waardering van hq-securityshop.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.9/10 gebaseerd op 525 reviews.